|Бібліографія|Степан Михайлович Трофимук

Матеріали до

БІБЛІОГРАФІЇ

Трофимука Степана Михайловича

(1923 – 1979)

1952

„Подорож на Закарпаття” // „Літ. газета”, 1952, 4.09

„Вірші Р.Братуня” // Рад. Україна, 1952, 10.11

1953

Глибше вивчати історично-літературні джерела [Рец. На кн. Б.Буряка „Служіння народові”] // Жовтень, 1953, №2. – С. 108-113.

Співець революційного визволення трудящих (про С.Тудора) // Літ. газета, 1953, 3.09

1954

Іван франко – борець проти Ватікану [Рец. На: Франко І. Проти Ватікану. – К., 1953] // Рад. Волинь, 1954, 13.01

Книга про Ярослава Галана [Рец. На кн. Ю.Мельничук. Ярослав Галан. – Львів, 1953] // Вільна Україна, 1954, 4.03

Зародження нової революційної літератури в Західніій Україні // Жовтень, 1954, № 9, С. 93-103.

Бібліографічний покажчик творів П.Козланюка [Рец. На кн.: Петро Козланюк. Бібліографічний покажчик літератури] // Вільна Україна, 1954, 2.09

Наукова молодь // Вільна Україна, 1954, 3.09

Революційні письменники Західної України в боротьбі за возз’єднання // Вільна Україна, 1954, 14.09

1955

Мова – першоелемент літератури (Серія статей) // Ленінська молодь, 1955, січень – лютий

До висот творчої майстерності [Рец. На кн.: П.Козланюк. Твори в двох томах. – К., 1954] // Жовтень, 1955, № 2, С. 103 – 107.

Популяризація творчості В.Маяковського в Західній Україні // Вільна Україна, 1955, 14.03

Висвітлення розвитку революційної літератури на Західній Україні [Рец. на кн.: Нарис історії української радянської літератури] // Літ. газета, 1955, 21.04

Шлях зради і запроданства [Рец. на зб.: Прокляті народом, Львів,1954?] // Рад. Волинь, 1955, 5.05

Навіки прокляті народом [Рец. на кн.: Прокляті народом] // Жовтень, 1955, № 5, С. 118 – 120.

Невідомі твори С.Тудора // Вільна Україна, 1955, 14.10

1956

Я.Галан „Гори димлять”/ Пер. з польськ. С. Трофимука – К.: Рад. письменник, 1956. – 243 с. (8,75 а)

Революційні письменники Західної України в боротьбі за Франка // Зб. Дослідження творчості І.Франка. – К., 1956, С. 286 – 303.

Писатель – патриот (к 45-той годовщине со дня рохдения А.Гаврилюка) // Львовская правда, 1956, 24.04

У боротьбі за революційні традиції письменника // Вільна Україна, 1956, 9.05

З любов’ю до рідної землі [Рец. на кн.: Д.Павличка „Моя земля”. Поезії, К., 1955] // Жовтень, 1956, № 5, С. 115 – 119.

Цікава сторінка спадщини письменника [Рец. на повість Я.Галана „Гори димлять”] // Літ. газета, 1956, 31.05

Львів – центр видавничої діяльності революційних письменників Західної України // Вільна Україна, 1956, 12.10.

1957

Literarne vztahy revolucnych spisovatelov Zapadnej Ukrajiny a Czeskoslovenska (1921 – 1939) // Z dejin ceskoslovensko-ukrajinskich vztahov. Slovanske studie, Vyd. Sloveskej Akademie vied, Bratislava, 1957, s. 433 – 443.

Олександр Гаврилюк. Вступна стаття // Олександр Гаврилюк. Бібліщгрофічний покажчик. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – С. 5 – 9.

Розвиток революційної літератури в Західній Україні (1921–1939). – К.: Держлітвидав України, 1957. – 244 с. (13 а)

Рец. Мундяк М.М. Корисне дослідження // Вільна Україна (Львів), 1957, 27.02

Байда Ю. Цікаве дослідження // Літ. газета, 1957,10.12

Мольнар М. Революційна література Західної України // Жовтень, 1958, № 4, С. 132-136.

Співставляючи з першоджерелом [Рец. на кн.: А.Елкин. Ярослав Галан, М.: Сов. писатель, 1955] // Жовтень, 1957, № 3, С. 138 – 142.

Спільними шляхами // Рад. літературознавство, 1957, № 5, С. 124 – 131.

Поезія боротьби. Василь Бобинський // Вільна Україна, 1957, 1.09/10

Статті в Вільній Україні Рец. Поезія боротьби // Літ. газета, 1957, 10.09?????????

Поезія боротьби. Мирослава Сопілка // Вільна Україна, 1957, 18.09

Поезія боротьби. Адріян Іванчук. // Вільна Україна, 1957, 6.10

Поезія боротьби. Клим Ткач. // Вільна Україна, 1957, 30.10

Поезія боротьби. Іван Крушельницький. // Вільна Україна, 1957, 12.12

Назустріч славному ювілею [Рец. на альм.: Зорі назустріч, Львів, 1957] // Жовтень, 1957, № 11, С. 148 – 151.

1958

Революційні поети Західної України / упоряд., вступ. ст. і прим. К.: Рад. письменник, 1958. – 462 с. (Бібліотека поета). (18 арк.)

Поезія протесту і боротьби. Вст. Ст. // Революційні поети Західної України / упоряд., вступ. ст. і прим. К.: Рад. письменник, 1958. – С. 3 – 32; примітки С. 437 – 456; упорядкування.

Рец.: Барбарура, Мигаль. Пісні, що кликали до боротьби // Вільна Україна, 1958, 26.11

Лисенко В. Бойова поезія // Вітчизна, 1959, № 9.

Гуменюк М. ???????? // Жовтень, 1959, № 9.

???????// Наше слово (Варшава), 1959.

Нарис про М. Рильського [Рец. на кн.:Неборячок Ф. Максим Рильський, Львів, 1955] // Рад. літ., 1958, № 3, С. 133 – 135.

Трофимук С.М., Мороз М. Книга про польсько-українські зв’язки [Рец. на кн.: Вервес Г. ????????] // Літ. газета, 1958, 15.04.

Олександр Гаврилюк. // Ленінська молодь, 1958, 23.04

Листи Івана Франка до Аантона Крушельницького / публікація листів І.Франка С. 99 – 101. // Жовтень, № 12, 98 – 101.

1959

Степан Тудор про Івана Франка // Дослідження творчості І.Франка: збірник наук. праць. – Вип. II. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – С. 164 – 177.

До питання літературних зв’язків революційних письменників Західної України і Чехословаччини (1921 – 1939) // З історії чехословацько-українських зв’язків: Зб. наук. праць. – Братислава, 1959. – С. 458 – 469.

Безсмертя Кобзаря // Лен. Молодь, 1959, 8.03.

??????=Монографія Юрія Байди. Петро Козланюк. – К.1960 // Жовтень, 1959, № 5

Ідея возз’єднання в творчості революційних письменників Західної України // Вітчизна, 1959, № 9 С. 160 – 167.

Завжди в строю (до 10-річчя з дня смерті Я.Галана) // Радянське життя, 1959, 25.10

1960

Василь Бобинський. Вибране / Вступ. ст. та примітки. – К.: Держлітвидав, 1960 – 228 с. (8,3 а).

Творчість, окрилена революцією. Вступ. ст. // Василь Бобинський. Вибране / Вступ. ст. та примітки. – К.: Держлітвидав, 1960. – С. 3 – 29.

Примітки // Василь Бобинський. Вибране / Вступ. ст. та примітки. – К.: Держлітвидав, 1960 – С. 219 – 224.

Антін Крушельницький. Буденний хліб. Рубають ліс. – Львів: Кни-журн. Вид-во, 1960, С. 3 – 19.

Братунь Ростислав Андрійович. – УРЕ. – Т. 2. – К., 1960. – С. 80.

Революційні письменники Львова в боротьбі проти окупаційного режиму буржуазної поміщицької польщі і фашизму (1920 – 1939) // Нариси історії Львова. – Львів: Кн-журн. вид-во, 1960, С. 275 – 286.

Революційні письменники в боротьбі за возз’єднання // На службі народу: зб. наук статей. – Львів: Кни-журн. Вид-во, 1960, С. 35 – 67.

Антін Крушельницький і його повісті: передмова // Антін Крушельницький. Буденний хліб. Рубають ліс. – Львів: Кни-журн. Вид-во, 1960, С. 3 – 14.

Василь Бобинський. // Українські радянські письменники. Критичні нариси – Вип. IV. – К.: Рад. письменник, 1960. – С. 119 – 145.

В счастливой быстрине [Рец. на кн.: Павличко Д. Бистрина] // Правда Украины, 1960, 10.05

Я всій землі світанків хочу [Рец. на кн.: Братунь Р. Пора любові] // Лен. молодь, 1960, 11.05

Монографія Юрія Байди [Рец. на кн.: Байда Ю. Петро Козланюк. – К., 1960] // Жовтень, 1960, № 5. – С.?????????

Ліричне ствердження сучасного [Рец. на кн.: Братунь Р. Пора любові] // Робітнича газета, 1960, 21.08

Перша повість молодого прозаїка [Рец. на кн.: Іваничук Р. На краю ночі] // Вільна Україна, 1960, 31.08

Петро Козланюк. // Вільна Україна, 1960, 21.10

Антон Шмигельський. // Вільна Україна, 1960, 5.11

Поетична творчість Василя Щурата // Василь Щурат. Вибрані поезії. – Львів: Кни-журн. вид-во, 1961, С.3 – 20

Василь Щурат. // За синім океаном (газета), К., 1961

Безсмертие борцов (До дня трагічної загибелі О.Гаврилюка і С.Тудора) // Львовская правда, 1961, 23.06

Василь Щурат. Літературний портрет. // Жовтень, 1961, № 8, С. 119 – 126.

Василь Щурат. // Українське життя (Торонто), 1961, 18.10

1962

Антон Шмигельський/Співець визволеного краю: вст. ст. // Шмигелький А. Стяги над Карпатами. – Львів: Кни-журн. Вид-во, 1962. – С. 3 – 6

Що залишається в серці [Рец. на кн.: Петренко М. Весняний засів: поезії] // Літературна Україна, 1962, 3.07

Крушельницький Антін Володиславович // УРЕ. – Т. 7. – К., 1962. – С. 444 – 445

Поет шукає пісню [Рец. на кн.:Романченко М. Пісню іду шукати] // Жовтень, 1962, № 6 – С. ????????

Поэзия и жизнь // Львовская правда, 1962, 24.07

Открытие нового мира [Рец. на кн.:Павличко Д. Пальмова віть] // Львовская правда. 1962, 10.10

1963

Творчість Степана Тудора: монографія. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 175 с. (9,5 а)

Листування О. Кобилянської з А. Крушельницьким // Творчість Ольги Кобилянської: тези доповідей республ. Наук. конф., присвяченої сторіччю з дня народження письменниці. – Чернівці, 1963. – С. 39 – 41.

Степан Тудор про психологію творчості Лесі Українки // Творчість Лесі Українки: Тези респ. Наукової сесії Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1963. – С. 12 – 13

Перша ластівка критики [Рец. на кн.: Вальо М. Ірина Вільде] // Вільна Україна, 1963, 29.01

Довір’я до сонця веде [Рец. на кн.: Лучук В. Осоння] // Жовтень, 1963, № 1, С. 152 – 153.

Живой Кобзарь (На соискание Шевченковской премии) [Рец. на спектакль Луцкого] // Львовская правда, 1963, 27.02

Поет кришталекої чесності (до 65-річчя з дня народження В.Бобинського) // Вільна Україна, 1963, 10.03

В обороні революційних ідеалів великого Кобзаря // Жовтень, 1963, № 3. – С. 130 – 135.

Творчі зв’язки І.Франка та А.Крушельницького (на матеріалі листування) // Рад. літ. 1963, № 5, С. 84 – 90.

Музика слова (До 60-річчя А. Іванчука) // Ланнінська молодь, 1963, 15.09

Він любив свій край (До 60-річчя А. Іванчука) // Вільне життя, 1963, 17.09, С. 4.

Денисові Лукіановичу – 90 років / Друг читача, 1963, 14.09

Сучасність – душа поезії. // Львівська правда, 1963, 22.12

 

Я стужилася за далекосяжними думками (До 100-річчя з дня народження О.Кобилянської) // Жовтень, 1963, № 11, С. 151 – 152.

Творчі зв’язки І.Франка та А.Крушельницького // Рад. літ., 1963, № 5, С 84 – 90.

1964

Друге народження поета (В кн.: Шкрумеляк Ю. Привіт Говерлі. – К., 1964)

З мрією про велику літературу // „Про Петра Козланюка”: зб. наук праць. – К, Рад. пис., 1964. – С. 51 – 66.

На сторожі Шевченкового слова // Вільна Україна, 1964, 21.01

Поетична подорож до Канади [Рец. на кн.: Братунь Р. Канадська книга] // Львівська правда, 1964, ??????????

Розвиток літератури в західних областях УРСР (у співавторстві з Дорошенком) // У боротьбі за комунізм. – Львів, Кни-журн. Вид-во, 1964, С.?????????

Щурат Василь Григорович // УРЕ, Т. 16, К., 1964, С. 416

Я той, хто дивиться вперед [Рец. на кн.: Петренко М. Суворі береги] // Жотень, 1964, № 1, С. 133 – 134

Поезії, натхненні генієм Шевченка // Літ. Україна, 1964, № 19.

??? [Рец. на кн.:Млинченко К.М. Зброєю полум’яного слова] // Український історичний журнал, 1964, № 2, С. ?????????

Поет весняного похмілля (Слово про Ігоря Антонича) // Жовтень, 1964, № 2, С. 134 – 145.

Озерам сниться море [Рец. на кн.: Лазарук В. Синь озерна] // Вільна Україна, 1964, 8.04, № 71, С.3

У вирі чорної віхоли [Рец. на кн.: Куртяк Є. Віхола] // Дніпро, 1964, № 5, С. 156 – 158.

Прометей усіх народів (Образ Леніна у творчості поетів: До 94-річчя Леніна) // Вільна Україна, 1964, 21/18.04

Напруга почуттів (Про громадянську лірику львівських поетів) // Вітчизна, 1964, № 6, С. 141 – 151.

Кому тільки 60 (До 60-річчя М.Ф.Матвійчука) // Вільна Україна, 1964,9.08

Весна творчества (К 60-летию со дня рождения П.Козланюка) // Правда Украины, 1964, 12.08

Неспокійні літа (до 60-річчя Матвійчука) // Жовтень, 1964, № 8, С. 66 – 67

Білоруський вчений про О. Гаврилюка // Жовтень, 1964, № 9, С 148 – 149.

Ми зачаровані на схід // Жовтень, 1964, № 10, С. 132 – 137.

Нова доба – нові пісні [Рец. на кн.: Сонячна повінь: вірші львівських поетів] Львівська правда, 1964, 15.11

Сонячна повінь поезії // Жовтень, 1964, № 11, С. 145 – 150

Сторінки романа і сцена театру // Літ Україна, 1964, 11.12

До нас, хто серцем кучерявий // Лен. Молодь, 1964, 25.12

1965

Львів у поезії Максима Рильського // Тези доповідей республіканської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження М.Т.Рильського, Львів, 1965, С. 14 -  16.

Сторінки біографії // Рад. освіта, 1965, 27.02

Сіяч розуму і добра (до 70-річчя творчості Грицюти О.К.) Рад. Волинь, 1965, 28.02

Поезія громадянської мужності (Павличко Д. Пелюстки і леза) // Львівська правда, 1965, 28.02

Гомін і відгомін [Рец. на кн.: Гомін. Літературна антологія, Варшава, 1964] // Жовтень, 1965, № 2, С. 144 – 145

На творчих перехрестях (Юрію Шкрумелякові – 70 років) // Вільна Україна, 1965, 18.04.

З позиції любові/людяності ідобра [Рец. на кн.: Гуменюк Р. Закоханими очима] Жовтень, 1965, № 4, С. 145 – 146.

Ілюстрації чи осмислення (обговорюємо Історію укр. літ) // Літ. Україна, 1965, № 72, 7.09

Минувшину з буччиною сплівши // Жовтень, 1965, № 9, С. 48 – 55

Біля джерел літератури // Прапор, 1965, № 9, С.20

Багатство почуттів // Літ. Україна, 1965, № 84, 19.10

1966

Гомін сучасної доби (До 75-річчя з дня народження Тичини П. Г.) // Літ. Україна, 1966, 25.01

Живой Кобзарь // Львовская правда,1966, 27.02

Художні відкриття  у критиці [Рец. на кн.: Крижанівський С. Художні відкриття] // Жовтень, 1966, № 2, С. 139 – 142

Із зарядом думки і почуття // Прапор, 1966, № 3, С. 92 – 96

Поезія боротьби [Рец. на кн.:Степанюк І. Струмують дні] // Жовтень, 1966, № 10. С. 154 –

Поезія возз’єднаного краю. Літературно-критичний нарис. – К.: Рад. пис., 1966, 190 с.

Поет весняного похмілля // Богдан Ігор Антонич. Перстені молодості. – Братислава: Словацьке педагогічне видавництво у Братиславі, 1966. – С. 346 – 356

1967

Ростислав Братунь. // Календар на 1967 р. – Варшава, 1967,С.????????

Світла доля визволеного слова [Рец. на кн.: Тарас Шевченко. Три літа. – К.: Наук. думка, 1967] // Літ. Україна, 1967, № 18, 3(7????).03

Поетичний пам’ятник Каменяреві // Жовтень, 1967, № 3, С 121 – 125

Меридіанами поетичних шукань [Рец. на кн.: Братунь Р. Ватра] // Прапор, 1967, № 3, С. 98 – 100

Поезії потрібна бентежність [Рец. на кн.:Бентежність] // Жовтень, 1967, № 4

Магістралі і манівці // Прапор, 1967, № 4, С. 69 – 76

Доьром согретое сердце [Рец. на кн.: Луьківський Р. Громове дерево] // Львовская правда, 1967, 6.08

Степан Тудор (До 75-річчя з дня народження) // Укр. Мова і література в школі, 1967, № 8

На світанку нової доби // Вітчизна, 1967, № 8, С 168 – 176

Голос нової доби // Жовтень, 1967, № 9, С. 72 – 82

Жовтень і літературний процес у Західній Україні 1917 – 1939 // Доповідь на міжнародній конференції ЛДУ 17.10.67

Ідея возз’єднання Західної України з Радянською Україною в художній літературі // Доповідь на ювілейній науковфій конференції „” Великий Жовтень і західноукраїнські землі В м. Турка 26 жовтня 1967

Подих жовтневої бурі // Літ Україна, 1967, № 86, 31.10, С. 1-3

„Вікна” у новий світ // Літ. Україна, 1967,№ 98, 12.12, С. 2

1968

Олександр гаврилюк. Літ. портрет. – К., Дніпро, 1968. – 95 с.

Література. Торжество історичної справедливості. – Львів, Вид-во Львівс. Ун-ту, 1968. – С. 518 – 533

Антін Крушельницький (1.08 1878 – 13. 11. 1941) // Український календар на 1968 рік. Варшава, українське суспільно-культурне товариство, 1968, С. 131 – 155

Пізнати світ і знайти себе // Жовтень, 1968, № 2, С. 150 – 153.

Сторінка його боротьби (до 70-річчя від дня народження Василя Бобинського) // Жовтень 1968, № 3 С. 128 – 131

Дерзайте! // Прапор 1968, № 4, С. 72 – 77

У боротьбі за волю [Рец. на кн.: Симакович Л. Остання явка: повість. – Львів, Каменяр, 1968] // Рад. Волинь,1968, № 186, середа, С. 3

Антін Крушельницький – кореспондент Івана Франка (публікація листів А.Крушельницького до І.Франка) // Жовтень, 1968, № 9, С. 146 – 155

З листування А. Крушельницького. // Рад. літ ,1968, № 9, С. 75-81

Не всі сто [Рец. на кн.:Вінграновський. Сто поезій] // Жовтень, 1968, № 12

1969

Висока температура – ??????????? //жовтень, 1969, № 5, С. 128- 132

На бистрині сучасності // Степан Тудор. День отця сойки: роман. – К.: Дніпро, 1969, С. 5 – 18

Революційна поезія Західної Західної України (1917 – 1939). – Львів, Видво льв. Ун-ту, 1969, 192 с.

Більше простору характерам [Рец. на кн.: Олійник Дм. Кров за кров. – К.: Видво Рад.пис, 1968] // Літ. Україна, 1969, 11.02

До очей задуманих // Жовтень, 1969, № 4, С. 15

Гарт – // Літ Україна, 1969, 11.05

Розгорелось знамя „Горна” // Львовская правда, 1969, 24.05

Через тысячи опытов // Львовская правда, 1969, 24.04

Співаю Сонцеві пеан // Жовтень, 1969, № 6, С. 14 – 16/// 128 – 131д. Голова ревкому (До 30-річчя возз’єднання західноукраїнських земель) // Ра Волинь, 1969, 27.09

Я стужилась за далеко.. думаннями (До 100-річчя з дня народження О.Кобилянської) // жовтень, 1969, № 11, С. 151 – 152

Ми зачаровані на схід // Вітчизна, 1969, № 9 С. 183 – 189

Маршрути у нове життя // Літ. Україна, 1969, № 85, 24.10

Широкі горизонти // Рад Волинь, 1969, № 212 26.10. С. 2

Громадянське звучання і щирість почуттів // Вільна Україна, 1969, 19.11

1970

Революційна поезія Західної України (1917 – 1939). – Львів, Вид-во Львівськ. Ун-ту, 1970. – 246 с.

Перші вистави Я.Галана // Жовтень, 1970, № 2, С. 119 – 120

Життя, овіяне мужністю // Літ. україна, 1970, 20.03

З усіх континентів [Рец. на кн.: вірші поетів світу про В.І.Леніна. Ленінські читання. Вип. I. – К.: Дніпро, 1969] // Жовтень, 1970, № 4, С 139 – 142

Дорогами/Шляхами шукань // жовтень, 1970, № 9, С. 118  – 123

Все починалося з вересня // Літ. Україна, 1970, 2.10

На дорогах велелюдних // вільна Україна, 1970, 2/30.09///10???

Слово о писателе // Львовская правда, 1970, 14.10

Партійність літератури і свобода творчості // Лен. Молодь, 1970, № 141, 26.11, С. 2

1973

Поезія єднання // Літ.Україна,1973, 8.05

Відповідальність перд суспільством // Дніпро, 1973, № 5, С 130 – 135

1974

Родовід славних традицій (про взаємозв’язки болгарської і української літератур) // жовтень, 1974, № 9, С. 114 – 117

1975

Окрилена муза (До 80-річчя з дня народження М.Тарнавського) // Вільна Україна, 1975,1.01

Пісня і праця (Роздуми про творчість молодих поетів) // Вільна Україна, 1975, 1.02

Священні заповіти братерства // Вільна україна, 1975,27.05

Голос героїчної душі народу [Рец. на кн.:Балади мужності й відваги] // Лен. Молодь, 1975, 11.09

Голос героїчної душі народу [Рец. на кн.:Балади мужності й відваги] // Жовтень, 1975, № 11 С. 151 – 152

????КРАСА ЧЕРВОНОЇ ГВОЗДИКИ (До 40-річчя антифашистського конгресу у Львові) // Вільна Україна, 16.05

1976

Дружба літератур (по сторінках журналу Жовтень) // Вільна Україна, 1976, 11.05

Три дні у травні (до 40-річчя антифашистського конгресу у Львові) // Жовтень, 1976, № 5, С.