“ПАСПОРТ ДЛЯ РУСИНА” З ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Вибрані тексти, Статті

Ваш відгук


Поділіться з іншими
  • Facebook
  • Twitter
  • Digg

У статті розглянуто місце і роль в українській культурі та літературі
зокрема поеми Себастіяна Фабіяна Кленовича “Роксоланія” – першої
друкованої латиномовної поеми про Україну на матеріалі студій Івана
Франка та Михайла Білика, а також перекладів на українську мову Івана
Франка, Михайла Білика і Віталія Маслюка.
Ключові слова: С.Ф.Кленович, історія літератури, літературознавство,
неолатиністика, перекладознавство.

“PASSPORT FOR THE RUSYN” FROM THE FUNDS
OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF IVAN FRANKO
NATIONAL UNIVERSITY IN L’VIV
(the first Latin typewritten publication about Ukraine, 1584)
Myroslav TROFYMUK
Ivan Franko L’viv National University,
1, Universytets’ka Str., L’viv, 79000, Ukraine, tel. (032) 239-41-92
The article dwells upon the role of the poem “Roksolania” by Sebastian Fabian
Klonowic, which is the first Latin typewritten poem about Ukraine in our culture and
literature. The poem has been translated into Ukrainian by Ivan Franko, Mykhaylo Bilyk
and Vitaliy Masliuk, and researched by Ivan Franko and Mykhaylo Bilyk.
Key words: S. F. Klonowic, the history of literature, Literary Studies, New Latin,
Translation Studies.


“ПАСПОРТ ДЛЯ РУСИНА” ИЗ ФОНДОВ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ЛЬВОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ИВАНА ФРАНКО
(первое латиноязычное печатное издание об Украине, 1584 г.)
Мирослав ТРОФИМУК
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. Университетская, 1, г. Львов, 79000, Украина, тел. (032) 239-41-92
В статье рассмотрены место и роль в украинской культуре и литературе в част-
ности поэмы Себастиана Фабиана Кленовича “Роксолания” – первой напечатанной
латиноязычной поэмы об Украине на материалах исследований Ивана Франко и
Михаила Билыка, а также переводов на украинский язык Ивана Франко, Михаила
Билыка и Виталия Маслюка.
Ключевые слова: С. Ф. Кленович, история литературы, литературоведение, нео-
латинистика, переводоведение.
Стаття надійшла до редколегії 18. 05. 2009
Прийнята до друку 30. 03. 2010

Статтю можна скачати тут.

0 відгуків на цю статтю
Ваш відгук