1_12_23_3_34_45_5_56_67_7

Short-term exhibition of portraits of Stephen Trofymuk • Афіші до вечора пам’яті Степана Трофимука

Short-term exhibition of portraits of Stephen Trofymuk in the form of seven posters placed in the city for seven key institutions related to the life and proffesional activitiy of the scientist. Each poster was printed in single copy.


Короткотермінова виставка портретів Степана Трофимука у формі семи плакатів розміщених в семи ключових для Львова установах, пов’язаних із життям та діяльністю науковця. Кожен плакат був надрукований в одинарному екземплярі. На жаль, не зважаючи на те, що у всіх локаціях обіцяли не зривати плакати без мого відому, до сімейного архіву вдалося повернути лише чотири плакати-портрети, два з них загадково зникли, а один зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.


Мирослав Трофимук - молодший