home

HOMEPLAYING project logo • Логотип проекту ХАТНЄГРАННЯ

The unicality and identity of the participants is the main point of the HOMEPLAYING (ХАТНЄГРАННЯ) project, novelty and crossing of styles, as well as private house, a house or building, as the principal place of business. For the logo was chosen a symbol indicating the coexistence of several buildings that may also be associated with the sound waves. Several smaller buildings at the same time are creating a greater integrity\ensemble\project.


ХАТНЄГРАННЯ – музичний\соціальний\навчальний\промоційний проект нової української музики.

Детальніше про місію проекту тут.

Оскільки базою проекту є унікальність та самобутність учасників, новизна та перетин стилів, а також власне хата, дім чи будинок, як основне місце діяльності, то для лого була вибрана символіка, яка вказує на перетин і співіснування кількох будівель, які також можуть асоціюватися із максимально збільшеними звуковими хвилями. Кілька менших будівель водночас творять одну більшу цілість\ансамбль\проект.

Шрифт – це змінений напис латинкою, адаптований до кириличної назви, проте залишки латинки помітні – це кусочок на букві “Р” в центрі напису, а також обернене “Я”, яке насправді є латинським “R”, певним віддзеркаленням “Я”, тобто віддзеркаленням самобутності кожного.

Такий зв’язок латинки та кирилиці підсвідомо натякає нам на тісний зв’язок української нової музики із європейським світом. Ще більше цей зв’язок ілюструє перекладність назви проекту, якої ми не цураємося і яку активно використовуємо: “GRANIEDOMOWE”, “HOMEPLAYING” і ін.


Мирослав Трофимук - молодший