poet

Поетика епохи Мазепи: монографія.

Мирослав Трофимук. Поетика епохи Мазепи: монографія. – Львів : СПОЛОМ, 2009. – 224 с.

У монографії досліджено етико-естетичні концепції теорії літератури епохи бароко в Україні. Положення рукописних курсів Києво-Могилянської академії XVII-XVIII ст. порівнюються із ренесансними теоріями Західної Європи та їхніми античними джерелами. Таким чином усталюється жанрово-видова система і стилістичні теорії, які домінували в епоху бароко. Хоча перший збережений український теоретичний курс датується 1637 роком, література бароко розквітає упродовж “золотої Мазепинської епохи” – періоду відносної стабілізації в Україні 1685-1709 рр. Саме в цей час закладалися підвалини новітньої української літератури із модерною системою жанрів; на основі синтезу античних мітологічних образів й образності Святого Письма витворився національно-своєрідний духовний світ української нації.

Для літературознавців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури.

Матеріал може бути використаний у процесі викладання курсів “Антична література”, “Історія світової літератури”, “Історія української літератури”, “Історія культури”.

Дизайн обкладинки – Мирослава Трофимука-мододшого.